Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Административно-технически услуги Общинска собственост
 
Файла:
doc.png Заявление за снабдяване на физически лица с дърва за лична употреба Изтегляне
Дата 2023-03-01 Размер 13.31 KB Изтегляне 124
doc.png ОСИ-03-05- Превоз на товари над 3 тона по селскостоп.и горски пътища Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 862.5 KB Изтегляне 363
doc.png ОСИ-01-07-Сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 856.5 KB Изтегляне 395
doc.png ОСИ-01-03-Заявление за оглед на имот Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 857 KB Изтегляне 435
doc.png ОСИ-02-04-Издаване на служебна бележка до Енергоразпределение - клон Троян за скачване с трифазен ток за земеделски нужди Изтегляне
Дата 2019-07-18 Размер 861.5 KB Изтегляне 684
doc.png ОСИ-04-11-Прекратяване на открити площи Изтегляне
Дата 2019-07-18 Размер 861.5 KB Изтегляне 726
doc.png ОСИ-01-10-Даване на предв. съгл. за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура Изтегляне
Дата 2019-07-18 Размер 861.5 KB Изтегляне 755
doc.png ОСИ-05-02-Регистрация на етажна собственост Изтегляне
Дата 2019-07-18 Размер 864.5 KB Изтегляне 756
doc.png ОСИ-01-06-Заявление за закупуване на недвижим имот общинска собственост Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 858 KB Изтегляне 773