Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Административно-технически услуги Устройство на територията
 
Файла:
doc.png ТСУ-15. Нанасяне на настъпили промени в специализираната карта Изтегляне
Дата 2022-02-16 Размер 887 KB Изтегляне 117
doc.png ОСИ-03-12-Изменение и-или продължаване,преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води или ползване на подземен воден обект Изтегляне
Дата 2022-02-16 Размер 270.98 KB Изтегляне 103
doc.png ГА-14-Заявление за одобряване на инвестиционен проект Изтегляне
Дата 2022-02-16 Размер 869.5 KB Изтегляне 137
doc.png ГА-02-Одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване на незаконен строеж Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 877 KB Изтегляне 535
doc.png ТСУ-10-Приемане (поправка) на помощен план - КАУ Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 865 KB Изтегляне 538
doc.png ТСУ-13-Издаване на удостоверение по чл.13, ал.4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ - КАУ Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 870.5 KB Изтегляне 486
doc.png ГА-14-Промяна в инвестиционните намерения по време на изпълнение на строежа Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 870.5 KB Изтегляне 234
doc.png ГА-09-Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти - земеделски земи без промяна на предназначението Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 869.5 KB Изтегляне 485
doc.png ГА-17-Издаване на заповед при промяна на инвестиционните намерения Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 900.5 KB Изтегляне 432
doc.png ТСУ-20-Издаване на разрешение за полване на общиснки терен или тротоарно право за складиране на строителни материали Изтегляне
Дата 2019-07-19 Размер 866.5 KB Изтегляне 448