2089. Потвърждаване или промяна на категорията на туристическия обект - КАУ