ОСИ-04-08 - Заявление за ползване на търговска марка на община Троян