ОСИ-04-10 - Удължаване на работно време на заведенията за хранене и развлечения