2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство