СИИ-02 - Възстановяване внесен депозит за разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства