2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес