2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях