1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган