3087. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта