2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг-а и деца