ТСУ-15. Нанасяне на настъпили промени в специализираната карта