2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина