594 Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници