815 Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници