З-РД Заявление за ползване на зала в сградите на Община Троян