2019. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за първи път