2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.