2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи