2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за ГС