2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление или за промяна на постоянен адрес