2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ