ОСИ-01-09-Учредяване на еднократно право на прокарване и-или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – ОС