ТСУ-09-Даване на предв. съгл. за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура