ОСИ-04-12-Ползване на общински терен за търговска дейност на открито