3205. Разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито