ОСИ-01-07-Сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост