ОСИ-03-05-Превоз на товари над 3 тона по селскостоп.и горски пътища