2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път