1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти