2005. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на прокарване и-или преминаване на съоръжение