2027. Заявление издаване на скици за недвижими имоти