2082. Заявление удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот