2096. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване поправяне или заздравяване на строежи