2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока