2036. Издаване на удостоверение за съпруг-а и роствени връзки