ГА-02-Одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване на незаконен строеж