ТСУ-20-Издаване на разрешение за полване на общиснки терен или тротоарно право за складиране на строителни материали