ГА-06-Одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми съоръжения - КАУ