1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес