2029. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)