2122. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър - КАУ