2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение - КАУ