Адрес: гр. Троян, пл. "Възраждане" № 1, Общинска администрация - Троян, ет.1

Работно време: 8:00 ч. - 17:30 ч. без прекъсване

Плащане: В центъра за административно обслужване има възможност за плащане на услугите с банкова карта чрез ПОС терминал.