"Центърът за административно обслужване" /ЦАО/ е разположен на партерен етаж където, се извършват всички видове административни и технически услуги, разпределени в няколко гишета.

За повече информация кликнете върху избрания от Вас слайдер.