Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Документи
 
Файла:
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2021 г. Изтегляне
Дата 2022-01-25 Размер 429.92 KB Изтегляне 161
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2020 г. Изтегляне
Дата 2021-04-12 Размер 710.94 KB Изтегляне 259
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2019 г. Изтегляне
Дата 2020-02-07 Размер 458.5 KB Изтегляне 496
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2019 г. Изтегляне
Дата 2019-07-01 Размер 400 KB Изтегляне 563
doc.png Анализ на анкетни карти до 30.06.2018 г. Изтегляне
Дата 2018-09-05 Размер 4.88 MB Изтегляне 1 486
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2017 г. Изтегляне
Дата 2018-01-15 Размер 572.5 KB Изтегляне 1 548
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2017 г. Изтегляне
Дата 2017-08-25 Размер 788.21 KB Изтегляне 1 800
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2016 г. Изтегляне
Дата 2017-01-04 Размер 389.5 KB Изтегляне 891
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2016 г. Изтегляне
Дата 2016-07-28 Размер 515.28 KB Изтегляне 1 695
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-16 Размер 404.5 KB Изтегляне 1 414
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-07 Размер 392.5 KB Изтегляне 1 138
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян от 01.07.2014 до 31.12.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 681.5 KB Изтегляне 4 061
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 656 KB Изтегляне 951
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за оценка на административното обслужване в Община Троян - 2013 Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 725.5 KB Изтегляне 873