Анита Маринова - Началник  на отдел "Услуги на гражданите"
Телефон: 0670 / 68 041

Анна Белперчинова - Младши експерт "Поддръжка на компютърната техника и програмни продукти"
Телефон: 0670 / 68 041

Светлина Дончева - Старши експерт "Гражданско състояние"
Телефон: 0670 / 68 042

Зорница Маринова-Банчева - Главен специалист
Телефон: 0670 / 68 038

Мария Ковачева - Старши експерт "Административно обслужване"
Телефон: 0670 / 68 036

Елеонора Пандурска - Главен специалист "Деловодство и архив"
Телефон: 0670 / 68 039

Таня Цанкова - деловодство
Телефон: 0670 / 68 039