Анита Маринова - Н-к на отдел "Услуги на гражданите"
Телефон: 0670 / 68 041

Катя Раева - Ст. експерт "ЕСГРАОН"
Телефон: 0670 / 68 042

Светлина Дончева - Ст. експерт "Гражданско състояние"
Телефон: 0670 / 68 042

Зорница Маринова-Банчева - Гл. специалист
Телефон: 0670 / 68 038

Мария Ковачева - Гл. специалист 
Телефон: 0670 / 68 036

Елеонора Пандурска - Гл. специалист "Деловодство и архив"
Телефон: 0670 / 68 039

Таня Цанкова - деловодство
Телефон: 0670 / 68 039