2123. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат