2012. Заявление издаване на карта за безплатно паркиране на МПС - хора с увреждания - КАУ