2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък